Főoldal
  

Április Bolondja, Május szamara.

A népszokás szerint az, akit április elsején rászednek, a bolondját járatják vele. A rászedett személy az április bolondja.

Több országban elterjedt szokás. Eredete nem tisztázott. Talán a bolondos áprilisi időjárásból ered. Egyik magyarázata szerint kelta népszokás volt, hogy április kezdetén vidám, bohókás tavaszi ünnepeket ültek. Más magyarázat szerint IX. Károly egy rendeletéből ered. 1564-ben az új esztendőt április 1-ről január 1-re tétette. Az akkor szokásban lévő újévi ajándékozás megmaradt, de a rendelet után április elsején már csak bolondos ajándékot adtak egymásnak az emberek.

Késõbb értékes ajándékok helyett inkább tréfákat küldtek, s végül kialakult az a szokás, hogy a hamis évkezdetet hamiskodással ünnepelték meg. Még egy másik feltevések szerint az április elsejei tréfák gyökerei a háború istene, Mars tiszteletére rendezett római "bolondok ünnepére" vezethetõk vissza, mások eredetét Indiában keresik.

Valószínûleg valamilyen téltemetõ, tavaszköszöntõ pogány hagyományból eredt, s már az ókori görögök is megtréfálták, "április bolondjává" tették egymást ezen a napon.

A néphagyományok április elsejéhez kapcsolják Jézus "Pontiustól Pilatushoz" küldésének a mondását, Júdás öngyilkosságát, Lucifer "pokolraszállását". Ezen hagyományok tudatlanul is, de megőriznek eseményeket, melyeket a későbbiekben már az átlagember nem tud magyarázni.Az április elsejei évkezdet Franciaországban 1564-ben, Németországban 1584-ben szünt meg!Mind a két április elsejei mondás bolondot és szamarat említ:

"Április bolondja, május szamara!"

Április bolondja,Felmászott a toronyba,

megkérdezte hány óra,

féltizenkettõ,szamár mind a kettõ."

A bibliai történet szerint Jézus szamárháton vonult be Jeruzsálembe. Természetesen bibliai eredet is szól április elsejéről, mely szerint Noé először ezen a napon küldte a szárazföld felkutatására a galambot, aki dolgavégezetlenül repült vissza a bárkára.

Az áprilisba küldés elterjedt szokás mindenfelé, s az április bolondját a francia «poisson d'avril»-nak, az angol «Aprilfool»-nak az olasz «Calandrino»-nak, a német «Aprilsnarr»-nak hívja.

Angliában minden bolondok napjaként emlegetik, Franciaországban és Olaszországban pedig áprilisi halnak nevezik azt, akit megvicceltek.

Angliában minden bolondok napjaként emlegetik, Franciaországban és Olaszországban pedig áprilisi halnaknevezik azt, akit megvicceltek.

Hazánkban is sok mondóka fűződik e jeles naphoz, bár április bolondját inkább pünkösd idején választották meg. A régi szokások szerint inkább a gyermekeket tréfálták meg, ma már azonban népszokássá vált, hogy "áprilist járatunk" ismerőseinkkel, barátainkkal.

Április. Minden csínyre friss – mondja a költő. A faunn-bokájú vad suhanc, ez a vidám, szeszélyes hónap ránk köszöntött, viduljunk vele! Április neve a latin aperire «megnyitni» szóból ered. Ovidius szerint a tavasz nyit meg mindent. Ez Szt.-György hava, a régi római kalendáriumban az évnek második hónapja volt. Most 30 napos, Julius Caesarig 29 napos volt. Április közepén a Nap a bika jegyébe lép.

Április 1 a néphagyományban

Ez a nap a szerencsétlenebbek közül való. Ilyenkor kellett futó növényeket – babot, dinnyét, tököt – ültetni, hogy hosszúra és szépre fejlődjön a növény. Egyes vidékeken megválasztották árpilis bolondját, de ez a tradíció hazánkban inkább a pünkösdhöz és a pünkösdi királyválasztáshoz kötődik.

A gazda ma is örül az áprilisi szeszélyes, esős időnek, hiszen ha nedves az április - jók a terméskilátások.

  

Mazsola

Miss vidámság

Hozza létre saját
MitHogyanKell fiókját.
Regisztráció