Főoldal
  

A dáma világszerte elterjedt, népszerű játék. A legtöbben csak az úgynevezett hagyományos dámajátékot ismerik, pedig többféle dáma van, s azoknak is többféle szabályrendszerük. A részletes szabályokat csak egyszer, a hagyományos dámajátéknál ismertetem, a többi változatnál csak az eltéréseket.

A dámajáték szabályai

 

A dáma világszerte elterjedt, népszerű játék. A legtöbben csak az úgynevezett hagyományos dámajátékot ismerik, pedig többféle dáma van, s azoknak is többféle szabályrendszerük. A részletes szabályokat csak egyszer, a hagyományos dámajátéknál ismertetem, a többi változatnál csak az eltéréseket.

A dámát legtöbbször sakktáblán játsszák, de más méretű négyzethálós tábla is használható. A legtöbb játékváltozatban csak a sötét (vagy csak a világos) mezők vesznek részt. A bábukat két vagy három sorban állítjuk fel; legalábbis sakktáblán - más táblaméret esetén a bábuk száma is változhat, de a két csapat között legalább két sor mindig maradjon üresen.

Néha sakk-készletet használnak a játékhoz, ekkor az egyszerű bábukat sakkgyalogok, a dámákat pedig tisztek reprezentálják; ilyenkor azonban csak két sorban állíthatjuk fel a bábukat. Jobb külön dámakorongokat beszerezni, amelyekből több van egy készletben. A dámát ilyenkor két egymásra helyezett korong szokta jelölni. Ebben a leírásban o jelzi a sötét, O a világos játékos közbábuit, ö és Ö pedig a dámákat.

Hagyományos dámajáték

A játékosok felváltva lépnek. A sakkal ellentétben a dámajátékban mindig a sötét kezd, de ezt nem veszik olyan szigorúan. A bábuk csak előre, az ellenfél felé léphetnek, hátra sohasem; mégpedig mindig átlósan. Így tehát a b3-on álló figura a4-re vagy c5-re léphet. Csak egy mezőt haladhatnak egyszerre. A játék akkor ér véget, amikor az egyik játékosnak elfogytak a bábui, vagy egyetlen bábuja sem tud lépni.

A dámajátékban úgy lehet ütni, hogy átugorjuk az ellenfél figuráját. Erre alkalmas helyzet látható ezen a táblarészleten, ahol a nagy O-val jelölt figura azon a mezőn áll, ahova a kis o léphetne - vagyis átlósan közvetlenül előtte -, és a nagy O mögötti mező üres. Az o ekkor átugorhatja az O-t, ezzel leütve azt. Eredményként ez a helyzet áll elő:

Az ütés részletes szabályai

1. Csak előre lehet ütni, és csak akkor, ha az átugrandó figura mögötti

2. Ebből következőleg a tábla szélén álló figurát nem lehet leütni.

3. Nem lehet leütni saját figuránkat, és leütés nélkül átugrani sem.

4. A klasszikus dámajáték szabályai szerint az ütés kötelező. Ez azt jelenti, hogy ha a soron következő játékosnak ütési lehetősége van, mindenképpen ütnie kell; természetesen ő választ a lehetséges ütések közül,

ha több figurájának is módja van ütni, illetve ugyanaz a figura több irányba üthet. (Gyakran ütéskényszer nélkül játsszák a dámajátékot.)

5. Ha az ütés után ugyanaz a figura tovább tud ütni arról a helyről, ahova az ütéssel jutott, ugyanabban a lépésben folytathatja az ütést, vagyis ütéssorozatot csinálhat. A baloldali táblarészleten például o először leüti az előtte álló O-t, így a csillaggal jelölt mezőre jut. Innen nyomban továbbugrik jobbra, leütve a másik O-t is. Az ütéssorozatot addig lehet folytatni, amíg leüthető bábu van, de csak ugyanazzal az egy figurával, egyszerű lépés közbeiktatása nélkül.

6. Ha alkalmazzuk az ütéskényszer szabályát, az az ütéssorozatra is vonatkozik, vagyis ha az ütő bábunak módja van továbbütni, akkor kell is. Az ütéssorozat végét tehát nem a játékos elhatározása, hanem a leüthető bábuk elfogyása jelzi.

 

Az a figura, amely elérte a tábla szemközti sorát - a fenti ábra szerint o bábuja a nyolcadik, O bábuja az első sort -, dámává lép elő. A dámát valamilyen módon megkülönböztetjük az egyszerű bábutól (ebben a leírásban ö és Ö a jelük). A dámának olyan lépési lehetőségei vannak, amikkel a többi figura nem rendelkezik; ezek szabályaira többféle szokás van.

1. Minden dámajátékos elfogadja azt a szabályt, hogy a dáma visszafelé is léphet és üthet. (Ha nem így volna, nem tudna többé elmozdulni a szemközti sorból.) Így a tábla közepén álló dáma négy irányba léphet vagy üthet. A legelterjedtebb szabályrendszerben a dámának nincs is több kiváltsága.

2. Vannak azonban, akik úgy játsszák a játékot, hogy a dámának "nekifutási" lehetősége is van az ütés előtt, illetve utána.

Ez a szabály háromféleképpen használatos:

a) nekifutás ütés előtt, megállás a leütött báb mögött;

b) ütés nekifutás nélkül, ugrás után továbbhaladás;

c)nekifutás és továbbhaladás is.

 

Ezen a táblán például a dáma leütheti az O bábut, ha a nekifutás lehetőségét bevesszük a szabályok közé. Ha a továbbhaladást nem engedjük meg, akkor ütés után a *-gal jelölt mezőn kell megállni; továbbhaladás esetén választhat a * és a két t-vel megjelölt mező között. Ha azonban a nekifutást nem engedjük meg, a dáma csak az O melletti négy mező valamelyikéről üthet.

3. A legengedékenyebb szabályrendszer szerint a dáma úgy is leüthet több ellenséges bábut, hogy azok között nincsen üres mező, hézag nélkül állnak egymás mögött. Ezen a képen például a dáma mindhárom O bábut leütheti. Ez a szabály alkalmazható a nekifutás és/vagy a továbbhaladás megengedésével vagy anélkül. Az ütési lehetőség minden szabályrendszerben csak attól függ, hogy az ütő figura dáma vagy közbábu; a leütendő báb(ok) minősége nem befolyásolja.

 

Egy további szabályvariáció megengedi az egyszerű bábuknak, hogy hátrafelé üssenek, csak lépniük nem szabad visszafelé. Ha ezt a szabályt alkalmazzuk, arról is meg kell állapodnunk, mi történjék akkor, amikor egy bábu ütéssel jut az utolsó sorba, és visszafelé továbbüt: dámává léphessen-e elő vagy sem. Ha a közbábuk nem üthetnek visszafelé, a szabály az, hogy az utolsó sort ütéssel elérő figura dáma lesz, és ha ebből a helyzetből - a dáma ütési lehetőségei szerint - módja van ütni, folytathatja az ütéssorozatot.

Ejtőernyős dámajáték

Az ejtőernyős dámajáték szabályaiban nem, csak a kezdő felállásban különbözik a hagyományostól: a játékosok bábui mögött, a tábla szélső sorában az ellenfél dámái foglalnak el egy-egy sort. Ebből a felállásból következően bármit is lép a kezdő játékos, az ellenfél valamelyik dámája rögtön üthet. Természetesen ki lehet találni akár a hagyományos, akár a többi dámajáték szabályaihoz különféle kezdőállásokat.

Egyenes dámajáték

Az egyenes dámajáték - kezdőállása baloldalt látható - kivétel a dáma többi változatában érvényes szabály alól, hogy a játékban csak a tábla fele, az azonos színű mezők vesznek részt. Ebben a játékváltozatban csak vízszintesen és függőlegesen léphetünk és üthetünk, átlósan nem. Minden más szabály, szabályváltozat azonos.

  

DobraiAgi

Egy szombathelyi fiatal lány..

Hozza létre saját
MitHogyanKell fiókját.
Regisztráció