Főoldal
  

Spirituális utazás

Mottó:

Az, hogy ép testben ép lélek lakozzon,

együtt kel működni a „kígyóval”!

Samael

Itt az idő tehát, hogy a Tantra szó hallatán az egészséges lelki, szellemi és spirituális fejlődés jusson eszünkbe. Még inkább, itt az idő, hogy ezen kifejezés hallatán az EMBER TERMÉSZETES TUDATÁLLAPOTÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA jusson eszünkbe. Tegyük vére félre a nyugati elme prekondícióit, és lássuk meg azt a hihetetlen lehetőséget, melyet ez a rendszer az „ébredéshez” kínál

A Tantra jelentése háló. Egy olyan rendszer, melyben a tudatosság fokozatosan kiterjeszthető, a spirituális fejlődés és boldogságállapot, kiteljesedés, fokozódó kreativitás és életöröm bárki számára megtapasztalható. A Tantra tudatosság fejlesztése kitágítása, az egyetlen lehetséges módon, a lényünkben található élet-energia által. Jóga, meditáció, relaxációs gyakorlatok, helyes táplálkozás és étrend, testünk energetikai rendszerének bemutatása, mind-mind része a Tantrának. Az hogy a nyugati társadalom milyen elő-képzeteket teremtett ezzel a csodálatos ismeretanyaggal kapcsoltban, az mindössze a modern kultúra és az azt létrehozó ember tudatlanságából, töredékinformációk alapján keletkezett előítéletekből, tév - és részinformációk félreértelmezéséből származhat.

A Tantra NEM ”megvilágosodás a szexcsakrán keresztül”, NEM „rituális szexuális praktikák” halmaza, és határozottan NEM hasonló badarságok tömkelege – melyeket csak egy, Önmagától eltávolodott ember képes feltételezni – hanem az ember lehető legtermészetesebb tudatállapotainak megtapasztalása, illetve abba történő visszatérés lehetősége.

Épp itt az ideje, hogy a Tantra szó hallatán, széles körben, általánosan elterjedve, NE a szexualitás jusson eszünkbe, hanem egy relaxációs, képesség- és személyiség fejlesztő technikákkal teli rendszer képét idézhessük, mely szoros összefüggésben áll a jóga életformáló, csodálatos ismeretanyagával. A Tantra (a jógával karöltve) egy olyan holisztikus rendszer, melyben a Világegyetem, a Teremtés két aspektusa, yang (tudat) és yin (energia) harmóniája az ember lényében helyre áll. A tudat elkezdi „irányítani” az energiát, hasonlóképpen ahhoz, ahogy a Makrokozmoszban az Isteni Atya alkotja és teremti a Kozmosz végtelen Energiavalóságát.

Ez az ember természetes alapállapota, mert ez az Isteni, teremtett rend az Univerzumban!

Ennek a rendnek kell fennállnia a Teremtés alrendszereiben, tehát az emberben is. Ez a Paradicsomi Tudatállapot, ahol szeretet, bőség, boldogság, kreativitás és Isteni vezetettség áll fent.

Ebben a tudatállapotban az Élet egy gyönyörű játék, melyben minden pillanatban jelen vagyunk, és természetes szükségleteink mindig kielégítést kapnak.

Csupán a modern ember tudatlansága, hogy ezt az ősi tudást újra kell tanulnia. Amikor a kígyó (népmesékben sárkány) megkísérti az Embert, az kiűzetik a paradicsomból. Mivel szenved, ezért ahová szeretne mindenáron visszatérni. De miért szenved?

Miért keres valamit?

Hát azért, mert az Egy, az Egész megbontatott, s a dualizmusban két félre osztatott. Persze hogy a tudat keresi az energiát, mert általa egyesülhet ismét az Egy egésszel! Vissza szeretne térni ahhoz az eredendő állapothoz, melybe a két pólus ismét Egészet alkot. Így a tudatnak szüksége van az energiára. A nélkül nem megy.

Ehhez azonban meg kell hódítania a Kígyót.

A tudatnak ismét irányítani szükséges az energiát, és akkor paradicsomi állapot helyreáll, megjelenik a felsőbbrendű én, mely közvetlen kapcsolatban áll az isteni atyával (a legkisebb fiú legyőzi a sokfejű sárkányt, és elnyeri a fele királyságot) Megjelenik a szentháromság:

- az isteni atya (Felsőbbrendű én)

- a fiú (a tudat) és

- a szentlélek (az energia, vagyis Kundalini)

A tantra és a jóga alapja az az állapot, mely az EMBER LEGTERMÉSZETESEBB ALAPÁLLAPOTA, olyan életvezetés, melyben az ember felfedezi, megőrzi és felhasználja lényének legnagyobb erőforrását, az életet adó energiát. Ha tudat felébredt, keresi az energiát, mert nélküle „fél” és nem találja az utat vissza az Isteni Királyságba (Paradicsom)

A lényünkben található életerő legismertebb megnyilvánulási formája. Szintén széles-körben, általános ismeretként, tudatosodnunk kell arra, hogy az emberben a szexuális energia a legnagyobb életenergia, a teremtés yin aspektusa, mellyel minden ember rendelkezik. Sokkal jobb lenne azonban, ha arra tudatosodnánk, HOGY: LÉTEZIK LÉNYÜNKBEN EGY ÉLETENERGIA, MELYNEK A SZEXUÁLIS ENERGIA CSUPÁN EGY FORMÁJA. EZT AZ ÉLETERŐT FELFEDEZVE, FELHASZNÁLVA, VISSAZTÉRHETÜNK A PARADICSOMI TUDATÁLLAPOTHOZ, EGÉSZSÉGHEZ, BOLDOGSÁGHOZ, ÉS BŐSÉGHEZ.

A szexuális energia az Életet adó őserő egy megjelenési formája. Ugyan ez az erő, nagyfokú vitalitás, képzelőerő, akaraterő, autentikus szeret, emelkedett szellemi képességek, és más kvalitások formájában is megjelenhet lényünkben, ha megismerkedünk a Tantra rendszerével, vagyis tudatosságunkat, az éltető energia segítségével kiterjesztjük.

Az úgynevezett szexuális kontinencia sorozatot ismerőket bátran bíztatom, hogy nevezzük át a jelenséget életerő kontinenciának.

Mennyivel hangzik jobban ez a kifejezés?   Vajon hányan közülünk ne szeretnénk felfedezni ezt a mérhetetlen energiát, vajon hányan érzünk vonzódást a jelenség megtapasztalásához, ha képesek vagyunk elvonatkoztatni attól a prekondícíótól, hogy a Tantra netán szexuális praktikák összessége? NEM a tantra semmiképpen nem az, hanem, a lényünkben rejlő életenergia felfedezése és feltérképezése, ennek az energiának „felhasználása” a lehető legtermészetesebb, és Istenibb módon. Ébredő tudatként széles-körben világosan, tisztán, és kétségkívül meg kell értenünk, hogy az „életerő-kontinencia” nem valami furcsaság, hanem tudatunk lehető legtermészetesebb és legtisztább állapota. Mivel a két pólus teremtett rendje hogy törekedjenek az egy mással való egyesülésre, EZÉRT mondhatjuk azt, hogy az „életerő kontinencia”(szexuális kontinencia) az ember LEGTERMÉSZETSEBB ÉS LEGBOLDOGABB ALAPÁLLAPOTA. Éppen azt, ami ettől az állapottól eltér, nevezhetjük furcsának és természetellenesnek! A tantrikus szeretkezés, életvezetés, és az „életenergia kontinencia” az ember legtermészetesebb állapota, amit mindenkinek ismernie kellene! A felébredt tudatosság szintjén, a hagyományos szeretkezés és a pornográfia, a magenergia elpocsékolása, nem más, mint természetellenes jelenség, hiszen a bennünk dolgozó Természet, a Felsőbbrendű Én minden vágya, hogy a Teremtés két pólusát lényünkben újra egyesíthesse! Az életenergia kincs, és annak értelmetlen pocsékolása lelki devianciákat, a poláris rendszerekre jellemző kiüresedési és kiégési folyamatokkal jellemezhető. A szexuális, vagyis most már inkább életerő-folytonosság (kontinencia) állapotának hiánya miatt történhet meg az, hogy a mai ember negyven - ötvenéves korában már komoly betegségekkel küzd, és nem éri meg az öregkort (90, 100 év vagy többet).

Az életerő energia tehát vissza akar térni a tudathoz.

Éppen úgy, ahogy a Disney mesében, Aranyhaj visszavágyik szülei királyságába!  Ehhez, teljesen magától értetődően, szükség van a teremtő energia megőrzésére, és annak magasabb szinteken történő felhasználására. Mindez csupán a Kali Yugá-ban szenvedő, tudatosságát veszített ember számára lehet újdonság, míg bármely, spirituális tudatossággal rendelkező fajnak maradéktalanul tisztában kell lennie a fentiekkel.  A tantrában és a jógában úgynevezett transzmutációs és szublimációs gyakorlatok révén emelhetjük a megőrzött életenergiát egyre és egyre feljebb, magasabb csakrák szintjére, aktiválva az egy-egy erőközpontra jellemző tulajdonságokat. Ez a folyamat a személyiség és tudatunk fokozatos kitágulásával, boldogságérzés, kreativitás, akaraterő, szellemi energiák és autentikus szeretet energiák megjelenését is jelenti egyúttal, melyek mind-mind Kundalini egy-egy aspektusai.

Az út a hátgerincen át vezet, és ehhez a tantra és a jóga egy teljesen biztonságos, gyönyörű tapasztalásokkal teli utat kínál. A tantrikus rendszer megértését nem véletlenül nevezik tantrikus ébredésnek, mert a nyugati ember számára legkézenfekvőbb, legegyszerűbb, és kétségkívül a legélvezetesebb utat is jelenti, melyhez nem szükséges elzárkóznunk a külvilágtól: éppen ellenkezőleg, a tantra mindenkit bátorít arra, hogy spirituális ébredése során nyugodtan maradjon a társadalom szerves, aktív és kreatív tagja. Mindez így természetes, s a felébredt emberek csupán így tudnak ösztönzően hatni, mintaként szolgálni az ébredező emberiség számára.

S hogy miért fontos ennyire az életerő (szexuális)- kontinencia felfedezése? Nem csak azért, mert ez előbb utóbb minden emberi tudat számára elkerülhetetlen, hanem azért mert az életerő kontinenciát felismert tudat készen áll arra, hogy ezt az energetikai mintát energiatermelő rendszerekben is felhasználja. Ez pedig a szabad-energia megjelenését jelenti, mert ne feledjük, mindig a tudat alkotja meg saját technológiáját, fejlettségi fokától függően. Készen állunk erre. A szabad energia kora emberben és technológiában egyaránt, elérkezett.

"Légy Te magad a változás, amit világban látni szeretnél!" (Mahatma Gandhi)

 

 

 


Forrás: http://www.asztralutazas.hu/index.php/Uj-Fold/Nehany-gondolat-a-Tantrarol.html

  

Harmony

A harmónia benned van

Hozza létre saját
MitHogyanKell fiókját.
Regisztráció