Főoldal
  

A DNS teljes mélysége 12 réteg

A rétegek egymáson vannak, és nagyon komplex módon érintkeznek egymással. egymásra kölcsönösen hatnak Minden réteg két fő egyensúlyozó tulajdonsággal rendelkezik. Ezért összesen 24 ilyen attribútum van. Bár lehetetlen sorba állítani és megszámozni az interdimenzionális dolgokat, mi továbbra is 1-től 12-ig fogjuk őket számozni, a könnyebb megértés érdekében.

A DNS négy csoportba van szerkesztve, hármasával. Minden hármas csoportnak együtt is neve és rendeltetése van. Minden csoporton belül, mind a három fonálnak külön neve és rendeltetése van. Minden csoportnak a harmadik rétege az első kettőnek a katalizátora. "A változás lehetőségének" a katalizátora. A DNS-ed interdimenzionális, és dinamikus rendszer. Életed folyamán minden nap változik. Mit teszel lehetővé? És mit nem? Milyen vibrációt fogadsz be, vagy harcolsz ki, fejlődésed során? A DNS ennek megfelelően reagál és változik. Az egyes számú fonál a biológiai "ujjlenyomat" modellje lehet, de a többi fonál állandóan változik. Ha eléggé megváltoztatod a többit, még a látható rész is meg fog változni.”

1. réteg az egyedüli 4D-s az összes közül, az emberi génkészletet tartalmazza és a teljes biológiai kódot, azaz felelős az Emberi Lény biológiai jellemzőiért, valamint többdimenziós utasítások rendszerét is magába foglalja, a többi 11 réteg részére.

2. réteg - az érzelmek fonala, hordozza az emberi érzések lényegét és magját. Befolyásolja az egyes számút, hisz gyakran érzelmeik irányítják a testet.

3. réteg – az első interdimenzionális réteg, amelyet a megvilágosodás, vagy felemelkedés fonalának is nevezzük. A tobozmiriggyel áll kapcsolatban, ami a hármas fonállal történik, az a tobozmirigyen keresztül megváltoztatja az első, biológiai fonalat, és a másodikat, az érzelmek fonalát. 1-3.= első csoportnak nevezünk (a három DNS fonál együtt), megváltoztatja az Emberi Lényt. A legfontosabbak és leghatékonyabbak, ami az életet, felemelkedést, vibrációt, mester-létet, és a társ-teremtést illeti.

4-5. réteg - egy párt alkotnak, nem lehet őket különválasztani, így működnek együtt a többiekkel, együtt adják (a jelenlegi földi életben) az önkifejezésünk lényegét és az isteni aspektusunkat itt a bolygón. Ez a két réteg együtt tartalmazza azt, akik vagyunk az Univerzumban és mindannak a krónikáját, ahol voltunk és vagyunk. A "Teremtés barlangjában" a kristályon található nevünk is itt van kódolva.

6. réteg: a 4-5. r. katalizátora, a „vagyok, aki vagyok” energiáját tartalmazza, A felsőbb lényünk esszenciája. Minden, akik vagyunk. Az Egységből (közös Szellemből) kiemelkedő egyediségünk minden vonását, minden megélt életünk (bárhol az univerzumokban) lenyomatát tartalmazza, és minden jövendő életünk lehetőségének lenyomatát is. Több dimenziót „köt össze”, biztosítja a kommunikáció lehetőségét részeink között, a teljes önvalónkkal.

7. réteg: az extradimenzionális érzékelés (amellyel a Lemúriaiak rendelkeztek) rétege. A hetedik réteg a három lemuriai réteg egyike. A páros egyike ez, amelyet a Plejádoktól kaptunk isteni kiegészítőül a normál földi DNS készletünkhöz, azt is jelenti, hogy "Feltárult Isteniség".

8. réteg: jelentése Mesterek Krónikája (Akasha) és hordozza a "Bölcsesség és felelősség" energiáit. Ez a réteg tartalmazza a Krónikáját az összes eddigi, és a jelenlegi életünknek is.

A 6-7-8. réteg aktiválásával elősegítjük a kapcsolódást Felsőbb Énünkhöz, hozzáférést a lemúriai tudásunkhoz, és képességeinkhez, az Akasha Krónikánkhoz, és a teremtéseink megvalósulását segítő magasabb szintű intuitív energiáinkhoz. Ezek lehetővé teszik, hogy előző életbeli tudásunkat, képességeinket, személyiségvonásainkat áthozhatjuk jelenlegi életünkbe. Segítségével megváltoztathatjuk, meggyógyíthatjuk, megfiatalíthatjuk magunkat.

9. réteg: a 3. lemúriai réteg, a 7-8. réteg katalizátora. Ennek a rétegnek az energiája a  gyógyítást, az erőt, a változást, és az aktiválást képviseli. Összekapcsolja a biológiai építőegységeket az Univerzum utasításkészletével. A felemelkedés, és minden részünk meggyógyításának a kulcsa. Ő a felelős a csodás gyógyulásokért, változásokért. Híd a mesterléthez, híd az önbecsüléshez. A Kozmikus Szövedék, és a St. Germaine-féle Ibolya Láng energiáját tartalmazza. Aktiválása segíti hogy a fizikai testünket, sőt egész 3D-s életünket meggyógyítsuk az Akashánk segítségével, hogy szemléletet váltsunk, és a 3 D-ben multidimenziósan érezzük magunkat, rátaláljunk és használjuk - problémáink megoldására - mindazon képességeinket, amelyeket mostanáig „elfelejtettünk”, a jelenlegi fizikai testünkben maradva, egy evolúciós ugrást valósítsunk meg, azaz spirituális lényként éljünk a Földön, s ezzel példát és  utat mutassunk másoknak is.

10. réteg: a létezés isteni forrásának a rétege. Ennek a rétegnek az energiája elősegíti az isteni részeink, tulajdonságaink fölismerését önmagunkban.

A 10. réteg a 11. és 12. réteggel alkot egy ún. Isten rétegek csomagot. Mindhárom "cselekvő réteg", mivel ösztönzik az istenit bennünk, azaz a hiteles lényünkre ébredést, a megvilágosodást, és az emlékezést. Az aktiválása elősegíti, hogy a megnyilvánulásainkban egyre inkább képviseljük az Isteni Tudatosságot. Azaz Isten szellemiségét, és tudatosságát.

Azt, hogy ne csak tudjuk, hogy vannak isteni minőségű energiáink, hanem ezek az energiák egyre inkább önkéntelenül is megnyilvánuljanak bennünk. Ez szemlélet és működésváltást hoz az életünkbe. Igen nagymértékű közeledést az istenihez, az isteni megoldásokhoz. Minden megnyilvánulásunk egyre inkább a Teremtő és a Teremtés megnyilvánulása lesz bennünk.

11. réteg: a tiszta együttérzés, a szeretetteljes megértés energiáját képviseli. Ezek az energiák felerősítés alatt állnak most a Földön. Akiknek a 11. rétege aktiválódik, ott a dualitás férfi és női energiái egyensúlyba kerülnek. A győzelemre vágyó (régi férfi-erőt) felváltja az egyensúlyra, megegyezésre törekvő női erő.  Ez a leginkább változásban lévő rétegünk, és ez lesz a legnyilvánvalóbb tulajdonság a világ új vezetőinek személyiségében. Ennek hatására a vezetés világszerte kiegyensúlyozottabb lesz. Ebben az energiában rejlik a béke igazi titka a Földön. Továbbá a 11. réteg kapcsolódik ahhoz a tudáshoz, amely régen a piramisokban kapott beavatásokkal volt megszerezhető. Aktiválásával könnyebbé válik a magasabb dimenziókhoz való kapcsolódás, az onnan érkező energiák, és információk adás- vétele, és a finomabb érzékelés (mennyei fények, hangok, illatok, lények stb.), erősödik a teremtőképesség, azaz szándékaink, vágyaink könnyebben, gyorsabban manifesztálódnak.

Folytatja az „Isteni-csomagunk” kibontását, azaz isteni minőségeink felerősítését. Elősegíti, hogy képesek legyünk kívülről látni, felismerni automatikus régi viselkedés-mintáinkat, játszmáinkat, és meg tudjuk változtatni azokat.

12. réteg: ez az „Isten réteg” a legutolsó és a legmagasabb rezgésszámú az összes isteni réteg között. A legistenibb és valóban "a bennünk lévő Isten" rétege.  Miért felelős ez a réteg? Békét, fedezéket nyújt, a Teremtő Forrás energiáját, érzését hozza elő belőlünk. Azaz összekapcsol magával, az Otthonnal. Aktiválása tovább erősíti, tökéletesíti a teremtést, és teljessé teszi az adott helyen, és az adott rezgésszinten megnyilvánítható és használható isteni minőségek, készségek és képességek csomagját.

 

Ezeknek az információknak az egyik része Lee Carroll közvetítéseiből valók (melyek megtalálhatók a www.kryon.hu oldalon), másik részüket az előző DNS tanfolyamra való fölkészüléskor adta át Kryon.

  

Harmony

A harmónia benned van

Hozza létre saját
MitHogyanKell fiókját.
Regisztráció