Főoldal
  

Vajon beszélhetünk-e külön női identitásról? Más-e valóban a női lélek, mint a férfié? Mi ennek a tipizálásnak az alapja? És hogyan segít ez az általánosítás a mindennapok konfliktusainak megértésében? A személyiségünk fejlődésének alakításában? Erre keressük a választ.

Női személyiség?

Világunk és gondolkodásmódunk duális – éles határ választja el a jót a rossztól, a meleget a hidegtől, az éjszakát a nappaltól, a tüzet a víztől, a csúnyát a széptől, és így tovább. Az emberekből is kétféle él a földön: férfi és nő. Születésünkkor X és Y kromoszómák variációja határozza meg a nemünket. Ha egy kisgyermeket megkérdezünk, hogy “ki is vagy te?”, akkor a neve mellé fontosnak tartja megkülönböztetni magát, hogy ő kisfiú vagy kislány.

Mégis, ennek ellenére a pszichológiában nem különböztetjük meg a női és a férfi személyiséget. A személyiség lényege az egyediség. Egyedi viselkedési és magatartási, érzelmi és gondolkodási mintázat egysége a személyiség, ami mindenkinél más. De meg lehet-e különböztetni a női és a férfi személyiséget? Fontos-e, segít-e nekünk abban, hogy jobban megértsük magunkat?

A személyiségtípusok és kategóriák

A pszichológia régi igénye, hogy az embereket kategorizálja, tipizálja. Kezdetben az alkati besorolásban a testnedvek alapján különböztettek meg embertípusokat aszerint, hogy mely testnedvek termelődnek túlsúlyban egyes emberekben, és az milyen magatartási különbözőséget mutat – így említették a melankólikus, a szangvinikus, a flegmatikus és a kolerikus típust (Hippokratesz és Gallenusz ie. 400). Volt, aki a testalkat szerint különböztette meg az embereket (Kretschmer, 1940), és aszerint találta jellemzőnek a habitust. És volt olyan tan is, amiben a koponya formájából következtettek az ember személyiségére (Gall fejdudor tana).

Aztán az idegrendszer működésében vélték a kulcsot felfedezni a személyiség megértéséhez és kategorizálásához. Így Eysenck és Gray az idegrendszer aktivitási szintje szerint különböztette meg az extrovertált és az introvertált személyiségtípusokat, amit már egy dimenzió két végpontjának tekintettek, így lehetőséget adva arra, hogy azon belül az egyedi különbözőségek is helyet kapjanak. Jung komplex személyiség modellje is tartalmazta az extrovertált és introvertált dimenziót, amit kibővített olyan típusokkal, amik a külvilág ingereinek feldolgozási módjára vonatkoznak, mint a gondolkodó, az érző, az érzékelő és az intuitív módok, és ezeknek a kombinációja határozza meg szerinte a személyiség típusát  és szerkezetét is.

Jung a személyiség modelljében megkülönbözteti már az animus és anima tartalmakat, amik a tudattalanban létező, mindenkire jellemző nemi entitások. Ezeknek egyensúlya egyedi lehet, hiszen nőies és férfias bárki lehet, különböző mértékben, nemtől függetlenül.

Egy ma élő jungiánus pszichológus, Jean Shinoda Bolen Bennünk élő istennők típusainak felsorolása és részletezése igen népszerű lett, amit annak köszönhet, hogy igen részletesen, minden minősítés nélkül von analógiát a női viselkedés és a mítoszokban rejlő történetek egyedi mintázata között. Jung kollektív tudattalan elméletére épít ez a tipológia, hiszen azok az ősi minták, amiket ezek az istennők képviselnek egyedi sorsuk által, valahogy az ősidők óta szerinte beépültek a gondolkodásmódunkba, mint egy program szinte, meghatározóvá válnak életünk során, és ezt a programot követjük észrevétlenül, annak ellenére, hogy akár nem is ismerjük ezek eredetét, kiváltó okait. Ahogy a gyűjtögetés, a fészekrakás vagy a gyermeknevelés ősi tudása öröklődik bennünk generációról generációra, úgy az a mély tudás is, ami ezekből a mesékből, mítoszokból belénk épült már a kezdetekkor. Hiszen ahogy pl Hérát elcsábította gyenge kismadár alakjában Zeusz, de aztán csak a házasság szent kötelékét ígérve tehette magáévá őt, aki hitt abban, hogy szerelmével megváltoztatja és jobb útra téríti a férfit, úgy fogékony a Héra típusú nő a férfi esendőségére, és hisz abban, hogy a házasság hozza meg az életükben a megváltást, és persze csalódik is, így ébred fel majd féltékeny és tehetetlen dühe, ami vezeti őt. Persze ezek a típusok Bolen szerint sem léteznek teljesen tisztán, hanem keveredhetnek, variálódhatnak, de mégis megtalálhatjuk benne a ránk jellemző vonásokat is.

Mire is jók ezek a típustanok? Miért szeretjük őket, és miért olyan népszerűek még ma is? Mert segítenek az eligazodásban, mind a külvilág, mind lelkünk mélyének bonyolult terepén. Hiszen olyan sokszor kerülünk választás elé, és olyan sokszor érezzük utólag, hogy rossz döntést hoztunk, vagy bizonytalanok vagyunk benne. Ilyenkor ha az utólagos rosszérzésünket fel tudjuk oldani egy “na ugye, hát ezt máképp nem is tehettem volna, meg van ez írva előre” mondattal, akkor nagy kő esik le a szívünkről. Aztán lehet, hogy legközelebb, a döntés pillanatában már kicsit előre gondolkozva elmerengünk, hogy ennek a pogramnak kell-e engedelmeskednünk, vagy talán a döntés szabadsága a miénk, és kiléphetünk akár csak egy pillanatra a típusunk határai közül, és dönthetünk másképp is, ahogy szeretnénk dönteni, vagy mindig is vágytunk rá. Na, ez a személyiségfejlődés! Mert a kategóriák, modellek és programok nemcsak korlátoznak, hanem segítenek is minket, hogy megláthassuk a hiányosságainkat, és továbbléphessünk önmagunkban. Ehhez nagy bátorságra van szükség, de mindennél felszabadítóbb az az érzés, amikor tudjuk, mi döntöttünk, szabadon!

 

A személyiségfejlődés útjai

A személyiség fejlődésének pszichológiai modelljei általában különböző szempontból közelítik meg a témát, aszerint, hogy a személyiség mely aspektusának a fejlődéséről van szó. Így beszélhetünk pl Freud  pszichoszexuális, Piaget kognitív és Erikson pszichoszociális fejlődéselméletéről, vagy akár Kolnberg erkölcsi szintjeiről, de sorolhatnánk az elméleteket régről napjainkig. Újabbak és újabbak születnek, ás segítenek megérteni a személyiség különböző aspektusainak működését, életkorokra és szakaszokra bontva.

A női személyiség fejlődésének számomra legszebb modellje Clarissa Pincola Estes jungiánus pszichológustól származik, aki a Farkasokkal futó asszonyok c. könyvében ősi meséket használva kíséri végig a női lélek fejlődését a vágy megszületéstől, a farkas kiáltásától kezdve az intuíció felébresztésén, a testiség és a szexualitás felfedezésén és a konfliktusokkal való megküzdésen át a legbelső tudattalanunk felfedezéséig belső identitásunk megismeréséig, és kibontakoztatásáig.

Ez az út küzdelmes és tanulságos, hiszen a gyengeségeink és sérüléseink is felszínre kerülnek, és megismerhetjük magunkat, a másik tükrében. De anélkül, hogy a gyengeségeinkkel ne lennénk tisztában, esélyünk sincs megismerni a valódi erősségeinket, értékeinket, hogy azok segítségével végre el tudjunk indulni azon az egyedi úton, ami számunkra a kiteljesedéshez vezethet.

Mindenkinek egyedi az útja, ebben a tapasztalatok, a külvilág visszajelzései segítenek leginkább. De van olyan, amikor valaki elakad ezen az úton, és egy segítő tudja csak a lendületet visszaadni. És van olyan is, nem kevés, amikor valaki nem érzi igényét a fejlődésnek, mintha a világ megállt volna számára, azt hiszi, ő is egy változatlan és tökéletes lény, aki vak és süket a világ jelzéseire, a saját igazát mindenek felett állónak tartja. De aki rugalmas, mint a viharban a vékony törzsű fácska, az a szélben meghajlik, együtt változik a világgal, együtt fejlődik vele. A kiszáradt, merev fa egy viharban azonban eltörik! Inkább induljunk el a változás és fejlődés útján! A haladás azonban nem mindegy, hogy milyen – csak sodródás, vagy egy tudatos építkezés. Nem kell szégyellni, ha ezen az úton segítséget kérünk, hiszen mindig akadnak segítők – egy jó könyv, egy barát, egy csoportos tréning, akár egy pszichológus. A lényeg, hogy ezen az úton sokan mennek ám mellettünk, nem vagyunk egyedül.

 

 

 

Kovács Olga pszichológus, NLP tréner és terapeuta

www.lelekmag.hu

Teljes cikk és előadásanyag: http://www.lelekmag.hu/publikaciok.html

  

kovacsolga

Kovács Olga pszichológus, NLP terapeuta és tréner vagyok. Főbb profilom, kezelt problémák: szorongásoldás, pánik, stresszkezelés, párkapcsolati és életvezetési tanácsadás, fóbiák, kényszer, pszichoszomatikus betegségek (fejfájás, keringési, emésztési problémák, allergia, stb) kezelése felnőtteknek, serdülőknek és gyermekeknek is. Végzek átfogó személyiség- és IQ vizsgálatot is. Főbb módszereim: NLP (imaginatív, hipnózishoz hasonló technika), autogén tréning, kognitív, analitikus és szimbólumterápiás technikák. Tapasztalatom: 17 éve praktizálok, eddig dolgoztam kórházban és rendelőintézetben felnőttekkel, iskolában, óvodában gyerekekkel, családsegítőben peres ügyek véleményezésével, és tanítottam főiskolán. Már csak magánrendelésen terapizálok. Hitvallásom: Minden ember egyedi csoda, saját látásmóddal, egyedi tapasztalatokkal és élményekkel. És mindenki képes a régi, berögzült sémáit olyanná alakítani, hogy az jobban illeszkedjen a későbbi céljaihoz, a környezetéhez. Csak néha ez elfelejtődik, és kezdeti segítség szükséges ehhez. És akkor a régi sebek, emlékek újra rendeződhetnek, új értelmet nyerhetnek, begyógyulhatnak végre, és láthatóvá válik az új út, amin kényelmesebb lesz járni!

Hozza létre saját
MitHogyanKell fiókját.
Regisztráció